Nyhedsbrevet fra Uddeholm

Februar 2016

Uddeholm åbner PVD belægningscenter i Kolding

Uddeholm investerer i PVD belægningscenter i Kolding og tilbyder fra efteråret 2016 at udføre PVD overfladebelægning i Danmark. Et dansk belægningscenter betyder både specialkompe-

tence tættere på dig, større fleksibilitet i produktionen samt kortere leveringstid.

 

Uddeholms ejere, voestalpine Edelstahl GmbH i Østrig, har store ambitioner om at udvide servicetilbuddet på værktøjsdele og maskin-komponenter worldwide med fokus på bl.a. belægning, varmebehandling og bearbejdning. På grund af den stærke markedsposition, som Uddeholm i Danmark har på især værktøjsstål, er vi valgt som et af de første af en række datter-selskaber, der investerer i eget belægningscenter. Her vil vi tilbyde PVD belægning til stor gavn for vores kunder.

 

Siden slutningen af 2013 har vi haft succes med at markedsføre PVD og CVD belægning i Danmark i samarbejde med Eifeler Group i Tyskland, som også er ejet af voestalpine. Dette tiltag har dannet grundlag for en beslutning om at producere PVD belægning lokalt i Kolding.

 

For Uddeholm i Danmark er millioninvesteringen et vigtigt strategisk skridt, da vores mulighed for en samlet rådgivning om både stålvalg og evt. efterfølgende belægning vil blive markant forbedret i fremtiden. For dig betyder det, at der kun vil være én sparringspartner på den tekniske rådgivning for både stålvalg og belægning. Samtidig vil det gøre os i stand til at reducere leveringstiden på PVD belægninger markant.

Ny kompetence, nye muligheder

 

Overfladebelægning er en højteknologisk proces, der sammen med stålkvalitet, varmebehandling og overfladestruktur skal gå op i en højere enhed.

 

Den kompetence bliver endnu tættere integreret i vores rådgivning, når vi får hands-on erfaringer med overfladebelægning her i Danmark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belægningscentret i Kolding retter sig direkte mod det danske marked, og det kommer kunderne til at mærke på den specialisering, centret får.

 

Uddeholm har naturligt nok en dyb indsigt i, hvad det danske marked for specialstål efterspørger, og det kan vi fokusere på i Kolding. Derudover vil vi fortsat have mulighed for at trække på belægnings-centret hos Eifeler i Düsseldorf eller Salzgitter i de tilfælde, hvor det giver dig den bedste løsning. Det vurderer vi fra opgave til opgave, men vi er over-beviste om, at langt de fleste opgaver med stor fordel vil blive løst i Kolding.

 

Download/print artikel

FAKTA

 

PVD belægninger karakteriseres ved ultra tynde lag med ekstrem hårdhed, stor slidstyrke og lav friktion. I områder, hvor PVD belægning anvendes, bidrager det til markante optimeringer af levetiden på værktøjsdele og maskinkomponenter og dermed en forbedring af totaløkonomien.

Kontakt os allerede nu

 

Hver eneste uge belægger vi værktøjsdele og maskinkomponenter for vores danske kunder på belægningscentret i Düsseldorf eller Salzgitter. Så vi er klar allerede i dag til at modtage dine belægningsopgaver.

 

Har du spørgsmål til mulighederne på det nye belægningscenter, er du velkommen til at kontakte Per Stamp på mobil 24 60 62 82 eller på mail per.stamp@uddeholm.dk. Per er vores projektleder på etablering af det nye belægningscenter. Du er også velkommen til at forhøre dig hos din sædvanlige Uddeholm kontaktperson.

© Uddeholm 2016